1. Úvodní ustanovení

 • Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Ramatin.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.ramatin.cz, fyzická osoba Martina Kotvová, IČ: 48643921, zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové (dále jen prodávající). Kompletní kontaktní informace naleznete níže v části Kontaktní údaje).  
 • Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího. Elektronický obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ramatin.cz (dále jen webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen webové rozhraní obchodu). 
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Spotřebitel má možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy (například odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů), věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (ČOI) - http://www.coi.cz/.  Spotřebitelský spor, který bude v kompetenci ČOI,  bude zahájen vždy pouze na návrh spotřebitele.

2. Cena zboží

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Všechny ceny zboží jsou konečné (prodávající není plátce DPH). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího, aby uzavřel kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Minimální cena objednávky je 50,- Kč.
 • S celkovou cenou objednávky a nákladů na dopravu je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným odesláním. Prodávající ke každé zásilce přikládá fakturu, tento doklad může být dodán pouze v elektronické podobě e-mailem.
 • Pokud je zboží v akci za sníženou cenu, je informace o podmínkách a době platnosti akční nabídky (slevy) zveřejněna na stránce Úvod internetového obchodu ramatin.cz.

3. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

 • Kupující objednává zboží prostřednictvím on-line formuláře "Košík" na stránkách internetového obchodu www.ramatin.cz. Postup pro vytvoření on-line objednávky je popsán v návodu Jak nakupovat.
 • Každá dokončená objednávka je v kopii zaslána na Váš email. Pokud jste tento e-mail neobdrželi, nákup nebyl správně nedokončený a znamená to, že jsme Vaši objednávku neobdrželi ani my.
 • Objednávka kupujícího provedená kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.ramatin.cz je návrhem na uzavření kupní smlouvy a jako taková je považována za závaznou.
 • Pokud odeslaná objednávka obsahuje dodatky, odchylky či jiné změny, může prodávající tuto objednávku odmítnout, a to bez zbytečného odkladu.
 • Pokud objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nechcete, neprodleně nás o této skutečnosti informujte, abychom mohli včas zastavit vyřizování Vaší objednávky. Podesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále uváděná jen jako kupní smlouva) se považuje za uzavřenou okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jako souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 • Kupující závazným odesláním objednávky prohlašuje, že údaje, které uvedl, jsou platné a pravdivé. Současně kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Více informací je v sekci Ochrana osobních údajů, která je součástí těchto Obchodních podmínek.
 • Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a v termínu dle obchodních podmínek a na adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu celkovou cenu uvedenou v objednávce.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání určeném kupujícím v objednávce.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku vyskladňování objednávky skladem nebo se výrazným způsobem změnila prodejní cena. Pokud tato situace nastane, prodávající neprodleně (emailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a dohodne se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo v mezích zákona využít svého práva ověřit si pravdivost údajů uvedených při registraci před realizací dodávky objednaného zboží.
 • Pokud chcete Vaši objednávku zrušit (stornovat), neprodleně nás kontaktujte telefonicky na číslo 737 970 227 nebo prostřednictvím kontaktního (reklamačního) formuláře.

4. Způsob platby

 • bankovním převodem předem: při volbě platby bankovním převodem budou kupujícímu zaslány podklady k platbě předem na e-mail uvedený při registraci. Na základě těchto údajů  provede kupující převod. Při převodu je důležité uvádět variabilní symbol (číslo objednávky), na základě kterého bude možné identifikovat platbu. Platbu předem lze realizovat bankovním převodem a poštovní složenkou. Splatnost je 7 dní. Zboží bude expedováno po připsání dané částky na účet prodávajícího. 
 • na dobírku: částku zaplatíte v hotovosti přepravní službě při převzetí.
 • bankovním převodem předem - při osobním převzetí: částku uhradíte předem bankovním převodem, poté lze dohodnout termín osobního převzetí zboží v Hradci Králové. Termín a čas převzetí po dohodě předem (nejedná se o kamenný obchod). Termín však může být delší než 2 dny.

5. Způsob dodání

 • Při platbě bankovním převodem - zboží je odesláno na dodací adresu v co nejkratším termínu, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne připsání částky na účet.
 • Při platbě na dobírku - zboží je odesláno na dodací adresu v co nejkratším termínu, nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku potvrzení objednávky.
 • Při osobním odběru v Hradci Králové, pouze po předchozí dohodě (neprovozujeme se o kamenný obchod, zboží nejprve musíme přichystat k odběru). Doba pro osobní odběr může být delší než 2 dny.
 • Zboží je doručováno prostřednictvím České pošty, s.p. jako doporučená zásilka nebo balík. Česká pošta v případě nezastižení zákazníka zabezpečuje uložení zásilky na poště po dobu 14 dní. Vrácené zásilky jsou opětovně zasílány jen na požádání zákazníka a je zároveň účtováno další poštovné.
 • Pokud potřebujete zboží dodat expresně, je možné po předchozí domluvě zajistit dopravu zboží z Vaší objednávky jiným dopravcem. O výši přepravného a balného Vás předem budeme informovat dle hmotnosti a objemu zásilky a podmínek daného dopravce (PPL/GLS cena 120,- Kč při platbě předem).
 • Výše uvedené termíny expedice mohou být prodlouženy v případě odstávky systému, dovolené, nemoci či nepředvídatelných událostí. O této skutečnosti je informace vyvěšena na úvodní straně http://www.ramatin.cz.

6. Náklady na dodání

 • Pokud je zboží zasíláno na adresu, je při platbě převodem předem účtováno přepravné a balné v ČR celkem ve výši 60,- Kč.
 • Pokud je zboží zasíláno na adresu dobírkou, je přepravné a balné zvýšeno o dobírku a balné (70,- Kč) a je tedy účtováno v celkové výši 130,- Kč.
 • Při objednání zboží v hodnotě 900 Kč a vyšší poštovné ani balné není účtováno, doprava je zdarma u platby předem, u dobírky je u této hodnoty objednávky dopravné 70,- Kč.

7. Storno objednávky

Objednávka je závazná pro obě strany. Kupující však má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Pokud kupující stornuje již vyřízenou objednávku, je kupující povinen uhradit prodávajícímu vynaložené náklady, jako je zejména poštovné a balné u již odeslané objednávky apod.

 

8. Odstoupení od smlouvy

 • Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
 • Kupující - spotřebitel (tzn. nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu bydliště prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího ramatin(zavináč)email.cz.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 • Pokud se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy, postupuje, prosím, následovně:
  • Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky přes Reklamační formulář , emailem nebo písemně na adresu bydliště. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu.

  • Zboží vraťte zpět na adresu uvedenou v kontaktech, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Nezasílejte na dobírku. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním, nejlépe v původním obalu včetně všech poskytnutých dokladů, poskytnutých dárků a včetně dokladu o koupi.

  • Ke zboží je také nutno přiložit písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. (Vzorový formulář zde). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Zboží posílejte pojištěné na fakturovanou hodnotu.

  • Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující.

  • Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí přijatou platbu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží.

 • Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii

9. Reklamační řád

 • Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (neporušenost zásilky, poškození krabice apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky a sepsat s dopravcem zápis o poškození a neprodleně informovat prodávajícího prostřednictvím reklamačního formuláře.
 • Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců.
 • Reklamace se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby. Dále se záruka nevztahuje na běžné opotřebení zboží a nevztahuje na vady způsobené nesprávným používáním, nevhodnou údržbou výrobku nebo jeho nesprávným skladováním. Mechanicky poškozené zboží je ze záruky vyloučeno.
 • Bižuterní komponenty a bižuterie z nich zhotovená podléhá běžnému opotřebení, uchovávejte je v suchu nejlépe potmě v krabičce, a zejména je nevystavujte působení vody a chemikálií (parfémy, laky na vlasy, lázeňské procedury apod.). Podrobné informace k údržbě najdete v článku Zacházení s bižuterií. Leták s informacemi o zacházení s bižuterií a komponenty je součástí zásilky s korálky a komponenty.
 • Při reklamaci nás telefonicky kontaktujte na čísle 737970227 nebo přes Reklamační formulář, následně reklamované zboží doručte na kontaktní adresu. Při zaslání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškození. Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury a dále popis vady a návrh na způsob řešení reklamace.
 • Pokud budete reklamované zboží zasílat poštou, doporučujeme jej odeslat doporučeně a pojistit jej na částku v hodnotě ceny zboží.
 • Prodávající bez zbytečného odkladu (ve složitějších případech do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a reklamovaného zboží) reklamaci vyřídí. Je-li třeba odborného posouzení reklamované vady, podá prodávající kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace s tím, že reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako kdyby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši, popř. dalších nutných nákladů. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

10. Ochrana osobních údajů

Kupující podáním objednávky dává prodávajícímu souhlas ke ke shromažďování, zpracování a archivaci poskytnutých osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky anebo byla uvedena během registrace, jsou považována za důvěrná. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodávajícího. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. V případě ukončení registrace či na žádost kupujícího budou tato data z archivu dodavatele odstraněna a zničena (vymazána). Prodávající se zavazuje neposkytnout tato data třetím stranám, kromě těch, které přímo souvisejí s vyřízením objednávky (přepravci, banka apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

Pokud se zákazník zaregistruje (přihlásí) k odběru novinek (newsletter), prodávající rozesílá do registrované emailové schránky obchodní sdělení s novinkami (newsletter) maximálně dvakrát do měsíce. Zákazník může kdykoliv svůj souhlas odvolat.

Prodávající si vyhrazuje právo v mezích zákona využít svého práva ověřit si pravdivost údajů uvedených v registračním formuláři před samotnou realizací dodání objednaného zboží.

Kupující má právo požádat o vymazání osobních údajů.

 

 11. Kontaktní údaje

trvalé bydliště (výdejní místo), adresa pro příjem zásilek (vrácené zboží, reklamace):

Hybešova 521

500 02 Hradec Králové

kontaktní osoba: Martina Kotvová

tel. 737 970 227 (v čase cca od 8 do 17 hodin)

email: ramatin(zavináč)email.cz

dodavatel a provozovatel obchodu ramatin.cz:

Martina Kotvová, bydliště Hybešova 521, 500 02  Hradec Králové

IČ: 48643921, DIČ: nejsem plátce DPH. Registrace u Živnostenského úřadu Magistrátu města Hradec Králové. Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00045989.

Zásilkové aktivity jsou vedeny z výše uvedené adresy.

Oprávnění k podnikání (registraci u ŽÚ) si můžete ověřit na stránkách veřejného Administrativního registru ekonomických subjektů.

Registraci u ÚOOÚ si můžete ověřit na stránkách úřadu zde.

 

 12. Ostatní

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto obchodních podmínek.

Platnost obchodních podmínek od 22.02.2019 (aktualizace).